Home > Blogs en meer > Blogs > "Operational Technology Engineer"​: een cruciale nieuwe rol binnen Industry 4.0
OTtekst

"Operational Technology Engineer"​: een cruciale nieuwe rol binnen Industry 4.0

16-07-2021 In de afgelopen 25 jaar zijn er weinig organisaties in de industrie of infra waarbij niet de rol van Maintenance- en/of Reliability Engineer is geïntroduceerd. En terecht. Deze continu verbeteraars in Asset- en Maintenance prestaties spelen een belangrijke rol bij het garanderen en verbeteren van beschikbaarheid en betrouwbaarheid van installaties, het voldoen aan wettelijke eisen en het minimaliseren van kosten. Inmiddels ontstaat er echter grote behoefte aan een nieuwe rol: de Operational Technology Engineer.

Consequenties 4e Industriële Revolutie

De ontwikkelingen in verdere automatisering en robotisering gaan razendsnel. Het wordt gevoed door ontwikkelingen in slimmere sensoren, big data analytics, machine learning, geavanceerde human-machine interfaces, (Industrial) Internet of Things, etc. Deze vierde industriële revolutie ofwel Industrie 4.0 biedt veel potentie zoals hogere beschikbaarheid en betrouwbaarheid van assets tegen lagere kosten. De verdergaande automatisering heeft echter ook een groot nadeel: de complexiteit van (produktie)systemen wordt steeds groter (zie figuur 1). Het is natuurlijk geweldig om bijvoorbeeld een productieorder te kunnen ingeven in een ERP-systeem waarna de rest volledig automatisch verloopt. Maar wat als er vervolgens niets gebeurd, of er toch iets niet helemaal goed gaat? Is het de software en zo ja, welke? Is het de verbinding of toch iets in de machine-hardware? 
De snelle ontwikkelingen op deelgebieden zoals hiervoor genoemd vraagt steeds meer om specialisatie om überhaupt bij te blijven en kennis op peil te houden. De consequentie is echter dat relevante kennis voor het oplossen en voorkomen van problemen steeds meer versnippert. Daardoor zijn niet alleen meer personen, maar veelal ook meer partijen noodzakelijk betrokken als er een complexer probleem is. En als het een beetje tegenzit wijzen die vervolgens vooral naar elkaar (“Wij hebben een en ander gecontroleerd, maar met de verbindingen is niets mis hoor… “). Die situaties vragen om een regisseur die de op een effectieve manier de leiding neemt: de Operational Technology Engineer.

Werkveld en taken Operational Technology Engineer

Het werkveld van Operational Technology (OT) sluit aan bij dat van Information Technology (IT) (zie figuur 2). Daar waar de IT’er zich vooral richt op de kantoorautomatisering en het ERP-systeem (level 4), omvat het werkveld van OT dat van de MES-, SCADA- en PLC/PAC-laag tot en met de sensoren en actuatoren in de installaties (levels 0 tot en met 3). 

Naast de vele deskundigen zoals besturingstechnici en automatiseringsexperts, is er behoefte aan een Operational Technology Engineer waaraan typisch de volgende taken kunnen worden toebedeeld:
  • Het continu verbeteren van systeem- en onderhoudsprestaties (beschikbaarheid, betrouwbaarheid, kosten), bijvoorbeeld door het uitvoeren van RCA’s en FMECA’s
  • Het zekerstellen van Industrial Cyber security
  • Het zekerstellen van compliancy (veiligheid, voedselveiligheid, milieu)
  • Het definiëren van standaarden, ontwikkelen en delen van best practices en innovaties
  • Het vertalen van interne naar externe eisen en wensen bij nieuwbouw, met aandacht voor betrouwbaarheid, beschikbaarheid en onderhoudbaarheid
  • Release & deployment van nieuwbouw en modificaties
  • Het mobiliseren van kennis en ervaring van beschikbare experts, intern en extern

Rol-invulling

Om werkelijk van toegevoegde waarde te kunnen zijn in het werkveld van OT en zich te onderscheiden van interne en externe deskundigen, is de Operational Technology Engineer meer generalist dan specialist. Als hij immers ook specialist zou zijn, dan is hij “gewoon” één van de andere experts, met vergelijkbare risico’s van het hebben van een tunnelvisie bij het oplossen en voorkomen van complexe problemen. Een succesvolle OT Engineer heeft de basiskennis en begrip van het werkveld van OT, heeft affiniteit met de inhoud, kent de termen en basisprincipes, heeft mede daardoor een hoog “snapvermogen", maar dat zonder zelf specialist te zijn.

Naast de probleemeigenaar en experts acteert de OT-Engineer bij voorkeur als “facilitator” (zie figuur 3). Hij is specialist in de juiste aanpak van complexe vraagstukken en het gebruik van methoden. In opdracht van de probleemeigenaar neemt hij de regie en maakt daarbij gebruik van de kennis en ervaring van interne en externe experts.


Competenties

Het takenpakket en de daarbij te hanteren rol van een OT-Engineer vraagt om een unieke set competenties. Het vraagt om inhoudelijke basiskennis en begrip van bijvoorbeeld industriële automatisering, asset management en (Industrial) cyber security. Maar daarnaast zijn vaardigheden in methoden, analytische vaardigheden voor het oplossen van complexe problemen alsmede soft skills om een rol als facilitator effectief te kunnen uitvoeren cruciaal (zie figuur 4 voor een overzicht).


In de laatste “Future of Jobs Survey” van het World Economic Forum, waarin onder andere de “Top 10 skills van 2025" worden gepresenteerd wordt de sterke behoefte aan analytische en complex problem solving skills in de komende jaren bevestigd. Zie figuur 5. Dit geldt bij uitstek voor OT-engineers!Leergang Operational Technology Engineer

Inmiddels ontstaat er bij veel organisaties een grote behoefte aan Operational Technology Engineers, terwijl het aanbod in de markt minimaal is. Voor de hiervoor aangegeven combinatie van gewenste competenties bestaat er ook nog geen opleiding op Hogescholen of Universiteiten. Om die reden hebben CoThink en Brunel in samenwerking met Maxgrip, Actemium en Wonderware Benelux een volledig nieuwe leergang ontwikkeld. Bij de eerste uitvoering van de leergang werd door deelnemers alle trainingssessies met een gemiddelde score van een 9 beoordeeld. Een tweede leergang is inmiddels in volle gang.

Op 29 september start de volgende leergang OT-Engineer. Met de ervaringen in het afgelopen jaar wordt dit een blended training van in totaal 25 sessies. Klassikale trainingsdagen worden afgewisseld met online trainingssessies en e-learning. Tussentijds worden individuele opdrachten uitgevoerd om getrainde vaardigheden te oefenen en direct verbeteringen binnen de eigen organisatie te realiseren.

Voor meer informatie zie: Leergang OT Engineer

Meer Blogs

7benefitsKlein

CoThink Event Mapping

15-03-2024 CoThink Event Mapping is een gestructureerde methode die je gebruikt bij Root Cause Analyse, probleemoplossing en besluitvorming. Het is met name populair in alle situaties waar het begrijpen van systemen of processen en hun onderlinge relaties cruciaal is.  Schrijf je in.

Het probleem is dat er vaak een overload aan informatie is en daardoor ontbreekt het overzicht. Dat voelt overweldigend en hoe weet je nou dat je volledig bent? Wij begrijpen dat Problem Solving of een RCA lastig kan zijn, weinig voortgang heeft en lang duurt. Dat is waarom in de afgelopen 20 jaar al honderden bedrijven CoThink Event Mapping gebruiken. Groot voordeel bovendien, de internationale toepasbaarheid ongeacht cultuur.

IS_isNOT

Visual IS-IS NOT

12-09-2023 Een plaatje zegt vaak meer dan woorden en we snappen dan meestal direct wat er wordt bedoeld. De kunst is om het plaatje eenvoudig te houden. Maar eenvoud is moeilijk. Eenvoud kost tijd. Eenvoud kost bloed, zweet en tranen.

cothink filmpje

CoThink bij Buitengewoon Nederland

29-10-2022 Ter inspiratie, wat heb je nodig om van brandjes blussen en pleisters plakken naar duurzaam oplossen te komen...