CoThink

Menu
 1. Nederlandse website
 2. English website
 3. Site francais
 4. Deutsche website

.Implementeren

Implementeren

Implementeren

Eerst denken, dan doen. Dat is ons uitgangspunt bij het implementeren van de RATIO-aanpak in organisaties. Men start vaak vol enthousiasme met het trainen van medewerkers, maar op het moment dat zij vaardig terugkomen uit de training, is de rest van de organisatie nog niet klaar voor de nieuwe aanpak. Een nieuwe manier van werken vraagt een duidelijk en gedragen implementatietraject. Jouw medewerkers gaan ook echt van start met het realiseren van de doelen.

Reflection

Een implementatietraject begint bij een reflectie op de huidige en de gewenste situatie. Hierbij wordt gekeken naar haalbare doelstellingen en aansluiting bij je huidige processen voor het oplossen van problemen. Het biedt een helder beeld wie wat wanneer gaat doen en waarvoor verantwoordelijk wordt. Het resultaat:

 • SMART procesdoelstellingen (wat willen we wanneer behalen en hoe gaan we dat vieren)
 • RASCI-tabel (wie heeft welke verantwoordelijkheid in het vernieuwde proces)
 • Skillmatrix (wie moet tot welk niveau getraind worden)
 • Aanpassingen voor een effectieve werkomgeving (zowel in proces als in informatiesystemen)
 • Communicatieplan

Direction

Met uw strategie voor ogen bepalen we samen de route om deze te bereiken. Een helder projectplan beschrijft welke onderdelen van de verandering ook daadwerkelijk geïmplementeerd en uitgevoerd worden. Jij hebt de regie, wij faciliteren.

Action

En dan aan de slag! Het plan wordt uitgevoerd en bijgestuurd waar nodig. Je medewerkers volgen de trainingen en tegelijkertijd wordt ervoor gezorgd dat jouw werkprocessen en werkomgeving optimaal wordt ingericht voor het gebruik van de RATIO-aanpak.

Informatie

Veel is afhankelijk van uw organisatie en uw doestellingen. De stappen Reflection en Direction zijn in een beperkt aantal sessies te volbrengen. Hierna ligt er een helder plan aangepast naar uw situatie en wensen. Wil je meer informatie, neem dan contact met ons op.

 1.  Faciliteren
 2.  Trainen
 3.  Implementeren
 4.  Contact