CoThink

Menu
 1. Nederlandse website
 2. English website
 3. Site francais
 4. Deutsche website

.Klanten

Klanten

Waterschap de Dommel

Verbeteren en leren in de praktijk

Als onderdeel van de leergang Vaardigheden voor Reliability & Maintenance Engineering voeren deelnemers concrete projecten uit. Arno van Gorp van Waterschap de Dommel werkte onder andere aan het project: Droge kelder van gemaal Middelbeers onder water gelopen. Hiervoor gebruikte hij de RATIO aanpak:

Reflecteren.pngReflecteren: Arno werd geconfronteerd met de vraag: “Hoe heeft het kunnen gebeuren dat de kelder met de droog opgestelde pompen onder water is gelopen?” Deze vraag was vooral gericht op het vinden van de oorzaak. Omdat de toekomstige betrouwbaarheid ook van belang is stelde Arno de vraag: “Wat kunnen we er aan doen om in de toekomst te voorkomen dat de droge kelder van gemaal Middelbeers onder water loopt en zijn er op andere gemalen dezelfde risico’s?”

Analyseren.pngAnalyseren: Om antwoorden te vinden op deze vragen heeft Arno samen met de betrokken experts een analyse uitgevoerd. Dit onderzoek heeft de volgende oorzaken opgeleverd:

 • Standaard gemonteerde ontluchtingskleppen in onze gemalen zorgen voor extra lucht in de persleiding, dit in verband met persleidingprofielen en uitslagpeilen van de pompen. Dit is ongunstig en kan voor extra trillingen in de pompen zorgen.
 • Door de manier van montage zijn de door ons gemonteerde water op vloerbeveiligingen niet bedrijfszeker.
 • De procedure van de functionele oplevering van een gemaal is niet volledig of wordt niet juist uitgevoerd waardoor er verborgen problemen zijn en er geen ‘start’- situatie bekend is.

Toewijzen.pngToewijzen: Het gebeurt nogal eens dat een onderzoek op een stapel terecht komt zonder dat er verbeteracties worden geformuleerd. De door het team opgestelde Event Map gaf in dit geval de juiste richting om de effectieve acties te kiezen.

 • Ontluchtingskleppen gemaal Middelbeers zijn afgesloten waardoor er minder lucht in de persleiding komt.
 • Uitslagpeil gemaal Middelbeers is aangepast.
 • Meerdere gemalen met capaciteit/luchtproblemen zijn getest op het feit, of dit met de bij de analyse staande punten te maken heeft. Dit blijkt hier en daar het geval. Deze gemalen worden ook aangepast.
 • Water op vloermontage is beter omschreven in de standaard. Alle gemalen in het gebied zijn gecontroleerd en waar nodig aangepast (er bleken tientallen beveiligingen niet betrouwbaar waardoor de vlotters mechanisch vast konden lopen).
 • Procedures van oplevering nieuwe gemalen zijn besproken en waar nodig aangepast.Een tijdje nadat de verbeteracties zijn uitgevoerd is het resultaat gemeten en bekeken.

Implementeren.pngImplementeren: Om te bewijzen dat de uitgevoerde acties ook resultaat hebben zijn de verbeteracties gemeten en ias de werkwijze ge-evalueeerd.

 • Geen overmatige trillingen meer in de pompen van Middelbeers door de genomen acties.
 • Beter inzicht in de werking van het totale pompsysteem (pomp met bijbehorende curves, aanzuig- en persleidingen.
 • Werkende “water op vloer”-meldingen op alle gemalen.
 • Duidelijkheid bij afdeling projecten over de problemen waar we na enkele jaren als groep onderhoud tegenaan lopen bij gemalen. Zij zetten acties uit om beter op te leveren en hierdoor problemen te voorkomen.

Observeren.pngObserveren: Hoe verliep het totale project en wat was de toegevoegde waarde vantrainers van CoThink? Het project leek redelijk klein. De hoofdoorzaak ‘een kapot getrilde pomp’ was snel duidelijk. Het analyseren van de achterliggende oorzaken, het bepalen van doeltreffende oplossingen en het breder trekken van de probleemanalyse besloeg veel doorlooptijd. Tevens waren er veel vakdisciplines betrokken met allen een eigen mening.Om samen overeenstemming te krijgen en de juiste acties uit te zetten is een leidraad noodzakelijk. De RATIO aanpak die tijdens de leergang centraal staat geeft deze leidraad.

Tijdens deze leergang word je vaardig in methoden om gericht problemen te onderzoeken, gericht oplossingen te zoeken en overeenstemming en draagkracht in de groep te krijgen. Door de verschillende methodes te gebruiken beargumenteer je eenvoudig de gekozen acties en kan de noodzaak duidelijk gemaakt worden bij de managers.

Vragen? Meer informatie? Neem contact met ons op.

« Terug naar het overzicht
 1.  Faciliteren
 2.  Trainen
 3.  Implementeren
 4.  Contact