CoThink

Menu
 1. Nederlandse website
 2. English website
 3. Site francais
 4. Deutsche website

.RisicoAnalyse

RisicoAnalyse

Voorkomen is beter dan genezen. Zo is ook het voorkomen van incidenten of problemen meestal beter dan het oplossen ervan, hoe goed en snel dat ook gebeurt. Zeker binnen ICT-organisaties blijkt dat het merendeel van “incidents” en “problems” hun oorsprong hebben in een “change” met onvoorziene gevolgen. Maar ook bij willekeurige andere (projectmatige) werkzaamheden gaan er in de praktijk regelmatig dingen mis. Preventieve en gevolgbestrijdende maatregelen in een “change implementatieplan” of “projectplan” op basis een goede risico-analyse vooraf kunnen een belangrijke bijdrage leveren om dit in de toekomst te voorkomen. In deze eendaagse training wordt daarvoor een eenvoudige maar effectieve methode aangeleerd.

Risicoanalyse.png

Resultaat

De training RisicoAnalyse biedt je alles dat je nodig hebt om zelfstandig de RisicoAnalyse methodiek toe te passen. Daarbij heeft de training de volgende leerdoelen:

 • Onderscheid maken tussen kans en effect, voorkomen en bestrijden
 • Herkennen en transparant maken van aannames
 • Vergroten van voorspelbaarheid bij changes en activiteiten
 • Stellen van de juiste vragen bij het inschatten van risico’s
 • Definiëren en prioriteren van maatregelen
 • Vertalen van de risicoanalyse in concrete aanpassingen van een change en implementatieplan

Doelgroep

De doelgroep voor deze training bestaat uit iedereen waarvan verwacht wordt dat zij in staat zijn zelfstandig, al dan niet met input van anderen, een risico-analyse uit te voeren op bijvoorbeeld geplande activiteiten, een projectplan of een change implementatieplan.

Opbouw

De training bevat een mix van theorie, praktijkvoorbeelden en oefeningen. Daarnaast is er veel ruimte voor toepassing op het eigen werk. Een training Risico-Analyse duurt 1 dag en wordt als een incompany training aangeboden voor groepen van minimaal 4 en maximaal 14 personen per groep.

Geïnteresseerd?

Wil je meer weten neem contact met ons op.

RA

 1.  Faciliteren
 2.  Trainen
 3.  Implementeren
 4.  Contact