CoThink

Menu
  1. Nederlandse website
  2. English website
  3. Site francais
  4. Deutsche website

.Onderzoek Complex Problem Solving

Onderzoek Complex Problem Solving

Hierbij nodigen we u uit deel te nemen aan een korte enquête voor een onderzoek naar Complex Problem Solving. Dit is in een samenwerkingsverband tussen Hogeschool Rotterdam en CoThink. Uw deelname wordt zeer op prijs gesteld, graag informeren wij u kort over het onderzoek.

Wat is belangrijk tijdens het maken van de enquête?

Deze enquête is opgesteld om te kunnen meten wat het huidige competentieniveau van Complex Problem Solving is in enkele industrieën in Nederland. Het is handig om bij het invullen van de enquête een probleem in gedachte te houden waar de organisatie al langere tijd mee kampt, dat zal het invullen van de enquête vergemakkelijken.

Beloning

Het onderzoek wordt formeel afgesloten met een miniseminar op 10 februari 2017. De resultaten van het onderzoek worden dan gepresenteerd en er zullen enkele inspirerende praktijkpresentaties worden verzorgd. Als deelnemer aan dit onderzoek bent u van harte welkom om gratis aan dit evenement deel te nemen.

Klik hier om de enquête te starten

Complex Problem Solving

We staan aan het begin van wat de “4e industriële revolutie” wordt genoemd. Ontwikkelingen zoals de “internet of things”, waarbij zo ongeveer alles met elkaar verbonden wordt, bieden ongekende mogelijkheden. Helaas neemt de complexiteit bij het oplossen van problemen navenant toe. Naar aanleiding van een wereldwijd onderzoek door het World Economic Forum is in het rapport “The Future of Jobs” geconcludeerd dat “Complex Problem Solving” nu en in de nabije toekomst de belangrijkste competentie is om succesvol te zijn. Dat riep de vraag op of organisaties zich daar bewust van zijn…

Hogeschool Rotterdam is in samenwerking met CoThink een onderzoek gestart, waarin wordt gekeken of organisaties in Nederland klaar zijn voor de toenemende complexiteit. Herkent men de conclusies van het World Economic Forum? Is men er klaar voor of in ieder geval actief mee bezig? Aan het einde van het onderzoek hopen wij antwoorden op deze en aanverwante vragen te hebben. Tevens hopen wij naar aanleiding van het onderzoek handvatten te kunnen bieden om te anticiperen op de ontwikkelingen die onafwendbaar zijn.

Alvast hartelijk dank voor uw deelname aan ons onderzoek!

Met vriendelijke groet,

Michel den Otter en David Veldhoen

  1.  Faciliteren
  2.  Trainen
  3.  Implementeren
  4.  Contact