CoThink

Menu
 1. Nederlandse website
 2. English website
 3. Site francais
 4. Deutsche website

.FMEA Facilitator Training

FMEA Facilitator Training

FMEA Facilitator Training 1.jpgEen FMEA opstellen is kennis­management: experts en medewerkers op de werkvloer delen kennis en inzicht in het functioneren van een installatie. Zij beoordelen toekomstige problemen en maatregelen om de oorzaken daarvan te bestrijden.

 

FMEA is Failure Mode & Effect Analysis. Ook wel FMECA met een C voor Criticality. Met FMEA analyseer je falen van systeemfuncties om het onderhoud, gebruik of het ontwerp ervan te verbeteren.

De training is voor alle facilitators zoals HAZOP, Risico Inventarisatie en Root Cause Analysis.

 

Valkuilen

Het gaat om de toekomst en om uiteenlopende ervaringen. Dat is lastig en er zijn nogal wat valkuilen. Een scherpe scope bepalen is belangrijk.

Rol van facilitator

FMEA sessies verlopen veel efficiënter met een getrainde facilitator. Deze blijft uit de inhoudelijke discussie, zal die strak leiden en checkt of iedereen zich kan vinden in het resultaat. De facilitator bewaakt welke informatie, waar in de FMEA gevraagd wordt. Dat is een voorwaarde voor een consistente FMEA.

Doelgroep

De training FMEA Facilitator is bedoeld voor iedereen die FMEA sessies gaat begeleiden. Deze training is uitstekend geschikt voor RCA facilitators die hun vaardigheden willen verdiepen.

Leerdoelen

 • Voorwaarden creëren zoals draagvlak, rollen en scope

 • Doorgronden en presenteren van de (eigen) FMEA methodiek (softwarepakket)

 • Systematisch vragenstellen; beoordelen van de verkregen data/ informatie voor de FMEA

 • Omgaan met groepsdynamische processen, denkvoorkeuren en weerstand

Onderwerpen die in de training aan bod komen

De aanpak van CoThink sluit in grote lijnen aan bij RCM, Reliability Centered Maintenance en RCI, Risk Based Inspection. De training volgt de 7 stappen van het RCM model.

RCM Model.png

Er wordt geoefend met een FMEA basismodel. Er is veel aandacht voor de eigen FMECA formats en ruimte voor het beoordelen van nut en noodzaak ervan.

Met het model voor het communicatieproces, leert de facilitator regie te houden en schakelen tussen inhoud, proces en betrekking. Geven en ontvangen van feedback. Er zijn veel praktisch oefeningen met alle aspecten van het faciliteren.

Afhankelijk van de samenstelling van de deelnemersgroep kunnen alle vormen van FME(C)A (zie kader) aan de orde komen. Voor facilitators is het een voordeel andere formats te leren kennen.

Opbouw van de training

5 Daagse training met de volgende onderwerpen:

 • FMEA proces en basisvaardigheden.
 • Motiveren van deelnemers. Ervaringen uitwisselen en oefenen.
 • Feedback sessie in de eigen organisatie. Opdracht uitvoeren.
 • Eindpresentaties van de deelnemers. Aspecten van implementatie.

Deelname

Faciliteren vergt een specifieke mentale houding:

 • Geïnteresseerd in de inhoud, de techniek én de kennis en ervaring van anderen
 • Het belang zien van vaardigheden als ‘LSD’ (luisteren, samenvatten, doorvragen), schakelen tussen inhoud – proces – betrekking en omgaan met feedback
 • Tot het uiterste gaan om het echt te snappen (Ervaring met RCA facilitatie is een pré).

Voorwaarde voor deelname: voldoen aan minimaal drie van vijf (3/5) onderstaande punten:

 • Ervaring met FMEA / RCM/ RBI sessies als deelnemer of facilitator
 • Ervaring als RCA facilitator
 • Kennis van de FMEA denkwijze, het proces, de methoden en een softwarepakket
 • Ervaring met het verbeteren van systeemontwerp of preventief onderhoud
 • Leiding geven aan het invoeren van FMEA in de organisatie

Meer informatie?

Schrijf je in via het online inschrijfformulier. Vragen? Bellen of mailen mailen kan altijd.

FMEA Facilitator

 1.  Faciliteren
 2.  Trainen
 3.  Implementeren
 4.  Contact