CoThink

Menu
 1. Nederlandse website
 2. English website
 3. Site francais
 4. Deutsche website

.FMEA Facilitator Training

FMEA Facilitator Training

FMEA Facilitator Training 1.jpgFMEA is een instrument voor kennismanagement: uw experts en medewerkers op de werkvloer delen hun inzichten over het functioneren en falen van een installatie en leggen dat vast in de FMEA. Zo ontstaat een eenduidig beeld van de risico’s. Dat is niet altijd vanzelfsprekend en het gevaar van tunneldenken ligt op de loer. Zeker als de voorzitter één van uw eigen experts is.

De ervaring met het ontwikkelen van FMEA’s is niet altijd positief. Vaak duurt het te lang of is het onduidelijk wat de resultaten zijn. In deze training wordt uitgebreid stilgestaan bij het motiveren van de deelnemers en alle aspecten van de implementatie die in uw bedrijf relevant zijn.

Doelgroep

De training FMEA Facilitator is bedoeld voor uw eigen expert die FMEA sessies gaat begeleiden. Deze training is uitstekend geschikt voor RCA facilitators die hun vaardigheden willen verdiepen.

Leerdoelen

 • Bepalen van de eigen ontwikkeling en leerdoelen als facilitator
 • De randvoorwaarden kunnen creëren voor het ontwikkelen van FMEA’s
 • Toepassen van de basisstappen van de FMEA methode
 • Presenteren van de eigen FMEA-methodiek (eventueel gebruikte softwarepakket)
 • Systematisch kunnen vragen, samenvatten en doorvragen; beoordelen van de verkregen data/ informatie voor de FMEA
 • Acteren op groepsdynamische processen, denkvoorkeuren en weerstand.
 • Kunnen variëren in werkwijzen, aansturen van diverse rollen en samenbrengen van resultaten
 • Valideren van het proces door presentaties en besluitvorming

Onderwerpen die in de training aan bod komen

De aanpak van CoThink sluit in grote lijnen aan bij RCM, Reliability Centered Maintenance en RCI, Risk Based Inspection. De training volgt de 7 stappen van het RCM model.

RCM Model.png

Aan de hand van een generiek model voor het communicatieproces, leert de facilitator regie te houden en schakelen tussen inhoud, proces en betrekking. Er zijn heel veel praktisch oefeningen met alle aspecten van het faciliteren. 

Opbouw van de training

 • Dag 1 en 2 (aaneengesloten): Het gehele FMEA proces. Oefenen van de basisvaardigheden. Aanwijzingen en tips voor het faciliteren.
 • Dag 3: Delen van ervaringen. Omgaan met valkuilen en weerstand. Motiveren van deelnemers en tips voor de invoering
 • Tussen dag 3 & 4: Een FMEA sessie in de eigen organisatie. Het is mogelijk dat de trainer dit observeert en feedback geeft op het faciliteren.
 • Dag 4: De eindpresentaties van de deelnemers worden besproken met het oog op de besluitvorming in de eigen organisatie. Evaluatie en de verder ontwikkeling van de facilitator.

Deelname

Faciliteren vergt een specifieke mentale houding:

 • Geïnteresseerd in de inhoud, de techniek en de kennis en ervaring van anderen
 • Met een scherpe focus op het proces, de methode, de definities van het FMEA model
 • Bereid zich te bekwamen in vaardigheden als ‘LSD’ (luisteren, samenvatten, doorvragen) en schakelen tussen inhoud – proces – betrekking en omgaan met feedback
 • Tot het uiterste gaan om het echt te snappen (Ervaring met RCA facilitatie is een pré)

Als voorwaarde voor deelname aan de FMEA Facilitator training zou de deelnemer aan minimaal drie van vijf onderstaande punten moeten voldoen:

 • Ervaring met FMEA / RCM/ RBI sessies als deelnemer of facilitator
 • Ervaring als RCA facilitator
 • Kennis van de FMEA denkwijze, het proces, de methoden en een softwarepakket
 • Ervaring met het ontwikkelen van een preventief onderhoudsprogramma
 • Leiding geven aan het invoeren van FMEA’s in de organisatie

Meer informatie?

Download de brochure voor meer informatie en inschrijving in 2017 of schrijf je direct in via het online inschrijfformulier. U kunt uiteraard ook contact met ons opnemen voor aanvullende vragen.

Ga naar de andere trainingen

FMEA Facilitator

 1.  Faciliteren
 2.  Trainen
 3.  Implementeren
 4.  Contact