CoThink

Menu
  1. Nederlandse website
  2. English website
  3. Site francais
  4. Deutsche website

.Klanten

Klanten

Twence

Communicatie, cultuur en samenwerking als tools

Twence 1.pngTwence produceert op duurzame en efficiënte wijze grondstoffen en energie uit afval en biomassa. Daarmee draagt het bedrijf bij aan het besparen van fossiele brandstoffen en het vermijden van CO2-uitstoot. De afdeling Maintenance van ruim dertig medewerkers zorgt dat de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de installaties optimaal is. En daarbij is efficiënte communicatie tussen Production en Maintenance over storingen en oplossingen van groot belang.

Het kan beter

Het aanmelden en verhelpen van storingen aan de installaties bij Twence was niet slecht geregeld, maar het kon beter. Als eerste stap in die verbetering hebben alle teamleiders van de afdelingen Maintenance en Production eind 2011 een eendaagse workshop storingsanalyse volgens het RATIO-model van CoThink gevolgd. Daarna zijn stappen gezet om het proces te verbeteren.

twence 2.pngBerto Prinsen is maintenance engineer bij Twence. Hij legt uit waar de winst in het proces is behaald: ‘Het bleek dat een zwakke schakel in ons proces de communicatie over storingen en omstandigheden was. Dat is grondig aangepakt. Bij het invoeren van de storing in ons SAP systeem worden nu vier basisvragen geformuleerd. Deze vragen zijn afgeleid van het RATIO-model van CoThink. De mensen van Production kunnen zo waardevolle informatie over de storing en de omstandigheden invullen. En nadat de storing is opgelost, krijgt de collega die de melding heeft aangemaakt volgens het proces een terugkoppeling met een email waarbij Maintenance informatie heeft toegevoegd over de uitgevoerde acties. Zo sluit je de cirkel.’

Complete meldingen in SAP door de juiste vragen te stellen

Bij Twence wordt met SAP gewerkt voor het beheer van de installaties. Hierbij was het lastig om aanvullende informatie zoals foto’s aan een storingsmelding te koppelen. Ook was het voor minder getrainde gebruikers geen sinecure om informatie uit het systeem te krijgen, bijvoorbeeld met een specifieke zoekopdracht. Berto Prinsen: ’We zochten naar een mogelijkheid om met gerichte vragen uit het systeem te zorgen voor complete meldingen waar bovendien bijlagen bij konden worden geplaatst. In de standaard SAP omgeving kon dat niet. Gelukkig hebben we met onze IT partner Ideo de oplossing gevonden. Zij hebben met de standaard SAP tools een internetapplicatie over onze bestaande SAP omgeving gebouwd. Die functionaliteit zat al bij onze laatste SAP versie en kostte dus geen nieuwe licenties. CoThink heeft met de RATIO-aanpak geholpen om voor 95% van de voorkomende storingen een structuur van vragen te maken en Ideo heeft dat in de applicatie gebouwd. Met onder andere de vier afgeleide basis RATIO-vragen wordt nu bekeken of het probleem duidelijk is, of de oorzaak bekend is en of er bijvoorbeeld niet te snel conclusies worden getrokken. Ook zijn nu eenvoudig bijlagen aan een melding te koppelen en werkt de rapportage veel eenvoudiger en beter.’

Borging van verbeterproces

Twence 3.pngAls implementatie van het Webportaal is er voor gekozen om voor alle storingsaanvragers een training te organiseren in samenwerking met CoThink. Hierbij is veel aandacht besteed aan het belang dat een storing eerst goed in kaart moet worden gebracht en geanalyseerd moet worden. Pas daarna kan over een oplossing worden nagedacht. De samenwerking en cultuur tussen Production en Maintenance is daarbij heel belangrijk. Het Webportaal is daarvoor een goede ondersteunende Tool. Op deze manier blijft het verbeterproces geborgd in de werkwijze bij Twence.
Het systeem is nu bijna twee maanden in gebruik en de kwaliteit van storingsaan- en storingsafmeldingen is sterk verbeterd. Hoewel het nog te vroeg is om een verandering in het aantal storingen te zien, werkt de gefocuste aanpak van storingsmeldingen aantoonbaar goed.

Meer weten? Bert Visser +31613140970 of e-mail

« Terug naar het overzicht
  1.  Faciliteren
  2.  Trainen
  3.  Implementeren
  4.  Contact