CoThink

Menu
  1. Nederlandse website
  2. English website
  3. Site francais
  4. Deutsche website

.Klanten

Klanten

DE Masterblenders 1753

Invloed vanaf de bron

‘Het is verrassend voor mensen om te zien hoe groot hun invloed op het proces is.’ Henk Klijnstra van DE Masterblenders 1753 uit Joure vat zo samen waar de kracht van zijn verbeterprogramma zit. In de afgelopen maanden heeft hij de routing en verwerking van storingen aangepakt en rekent op langdurig effect.

Blijf zoeken naar de bronoorzaak

DE Masterblenders 1.pngHet aantal storingen aan de installaties van DE Masterblenders 1753 is relatief laag. Met de installaties worden koffiebonen gebrand en gemalen en wordt koffie gezet en ingedikt. Maar als manager van de Technische Dienst en leider van het continue verbeterteam zag Henk Klijnstra met zijn team dat het proces van storingen verwerken toch effectiever kon. Met CoThink is een programma opgesteld waarbij de technicians getraind zijn om bij storingen ook naar de wortel van het probleem, de root cause, te zoeken. Klijnstra: ‘Als je maar lang genoeg door zoekt, kom je op de root cause van het probleem. En daarbij komen soms oorzaken aan het licht die normaal niet snel geopperd zullen worden, zoals de menselijke factor wanneer blijkt dat een gebrek aan kennis de storing heeft veroorzaakt.’ Als daarna het kennisniveau van de operators voor een specifieke situatie wordt aangevuld, levert dat fabrieksbreed langdurig effect op.

DE Masterblenders 2.jpgHet aanreiken van een middel om storingen op te lossen is het begin. Het succes zit vooral in de borging. Daarom worden alle storingen op dezelfde manier aangepakt. De analyse wordt met de leidinggevenden besproken en deze geeft ook weer feedback op het proces. Zo weten teamleiders wat er speelt en hoe het aangepakt wordt. Klijnstra: ‘De meest effectieve manier van coaching is daarbij om aan te geven wat goed is gegaan. Wat je daarmee ook bereikt, is dat mensen onduidelijkheden omzetten in acties. Ze zoeken door!’

Audits geven focus

De gesprekken tussen de leidinggevenden de technicians worden ook ge-audit. Daarbij is een sterke focus op de randvoorwaarden. Klijnstra: ‘Als we die gesprekken als bedrijf belangrijk vinden, moeten we dat ook aan alles laten zien. Bij de audits wordt bijvoorbeeld gekeken naar de voorbereiding van de gesprekken, staan de telefoons uit, klopt het proces, wordt de agenda gevolgd, vindt het overleg staand plaats. Al die zaken wegen mee in de score die teruggekoppeld wordt naar het MT. En afhankelijk van de score wordt eerst meer en later minder intensief begeleid bij de gesprekken.’ Deze aanpak wordt door de hele fabriek ingezet. Bij productie was het al een succes en daarna is ook de technische dienst er bij betrokken. Elke afwijking moet verantwoord worden en zo is iedereen betrokken bij het proces.

Betrek medewerkers bij KPI breakdown 
Klijnstra: ‘Veranderprocessen kosten tijd en inspanning. Het is dan ook belangrijk om de mensen er vanaf een vroeg stadium bij te betrekken. Leg uit waarom je het wilt en op welke fabrieksprestatie iemand effect heeft’ Klijnstra heeft met de mensen een zogeheten KPI breakdown gedaan en zo zien de mensen welke wijzers op het fabrieksdashboard zij kunnen beïnvloeden. Klijnstra: ‘En het is verrassend voor mensen om te zien hoe groot hun invloed op het proces is.’DE Masterblenders 3.jpg

Meer weten? Jan Willem Vernhout +31613140979 of e-mail

« Terug naar het overzicht
  1.  Faciliteren
  2.  Trainen
  3.  Implementeren
  4.  Contact