CoThink

Menu
  1. Nederlandse website
  2. English website
  3. Site francais
  4. Deutsche website

.Publicaties

Publicaties

Veel mis in Jeugdzorgketen

De RATIO-methoden van CoThink worden vooral gebruikt in omgevingen waar falen van techniek veel consequenties heeft. Een methode als Event Mapping is echter veel breder toepasbaar. Lees hier over een voorbeeld van problematiek in de jeugdzorgketen.

 

Brede toepasbaarheid Event Mapping

Kort gezegd: Event Mapping is altijd nuttig om te gebruiken indien er sprake is of was van een discrepantie tussen een norm of verwachting enerzijds en de werkelijkheid anderzijds. Denk bijvoorbeeld aan technisch probleem, veiligheids- of milieuw-incident, een samenwerkingsprobleem of een project dat niet goed is gelopen, etc. In al deze situaties helpt het om de analyse te structueren en te visualiseren met een Event Map. Veelkoppige “monsters” kunnen worden ontleed in deelproblemen en oorzaak- en gevolgrelaties worden helder. Maar ook zaken die hebben bijgedragen en preventieve maatregelen die hebben gefaald worden automatisch in de analyse betrokken. Ook nuttig: het wordt direct duidelijk wat wel en wat (nog) niet bekend is!

 

Problemen in de Jeugdzorgketen

Een mooi voorbeeld van een niet technisch probleem is de analyse over problemen in de Jeugdzorgketen. We visualiseerden de situatie met behulp van een Event Map op basis van een uitgebreid artikel uit de Leeuwarder Courant van 5 juni 2018. De Event Map leest als een samenvatting van het rapport 'Keteninfantiliteit in de Jeugdzorg' van sociaal pedagoog Harry Berndsen, waarop het artikel was gebaseerd. Direct is ook duidelijk dat er nog veel onbekend is. De Event Map zou een prima handvat bieden voor het bepalen van vervolgacties. Acties  om reeds bekende oorzaken aan te pakken en in de toekomst te voorkomen, maar ook acties voor verdere analyse, daar waar achterliggende oorzaken bekend moeten zijn voor het kunnen bepalen van effectieve maatregelen.

Klik op onderstaande Event Map voor een grotere versie in PDF formaat:

 

Faciliteren van analyses

CoThink wordt veelvuldig gevraagd als facilitator op te treden bij complexe problemen of grote incidenten. Door onze naamsbekendheid gebeurt dat vooral in de Industrie en de ICT, waarbij doorgaans falen van techniek een belangrijke rol heeft gespeeld. We laten ons echter graag uitdagen om geheel andere vraagstukken te helpen analyseren. Voor meer informatie: ron.vonk@cothink.nl

« Terug naar het overzicht
  1.  Faciliteren
  2.  Trainen
  3.  Implementeren
  4.  Contact